Foto,s Stichting Sint west Brabant

wij plaatsen graag foto,s van onze activiteiten op de website u stemt er mee in dat u de kans loopt op onze website te komen staan als u onze actievitieten bezoek. mocht u nu er toch moeiten mee hebben dan kunt u een verzoek indienen om deze foto te verwijderen en de reden er van opgeven. Wij zullen u daarna verder informeren.

Lampionen optocht 2018 Lepelstraat