Stichting informatie

Stichting adres

Stichting Sint west Brabant 

Rijtuigweg-zuid 165

4611Ws  Bergen op Zoom   

Tel 06 36186855 

Bankgegevens 

Ing-bank 

Bank rekening  nl74ingb 0008 8778 74 

Kamer van koophandel Belastingdienst

Kvk nr : 70224927   

RSIN858200570   

SBI-code: 94991 – Gezelligheidsverenigingen    

Vog

Inzage goed keuring voor Vog aanvragen

Statuten

Inzage statuten download hier 

Inzage kasboek

Uw wilt graag inzage in onze kasboek,     

dan kunt u hier een afsprakmaken   

Vertrouwenspersoon Stichting Sint west Brabant

Tevens oprichter en penningmeester 

Andre de Jong 

Rijtuigweg-zuid 165 

4611 4611WS Berge op Zoom 

Mob:06 36186855 of mail to Andre de Jong            

Ook met klachten kunt u hier terecht